دستمال کاغذی 200 برگ اقتصادی برمک

محصول جدید

با تیشو صد در صد خارجی 

مناسب تمامی فروشگاه ها...هتل ها...بیمارستان ها

هر کارتن شامل 6 بسته می باشد

جزییات بیشتر

29,500 تومان بدون مالیات.

274,999 تومان به ازای 20 کارتن

اطلاعات بیشتر

با تیشو صد در صد خارجی 

مناسب تمامی فروشگاه ها...هتل ها...بیمارستان ها

هر کارتن شامل 6 بسته می باشد